Asker innebandyklubb

Foreldrevett

Retningslinjer for foreldre / foresatte

 • Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Asker Innebandyklubb, men er du med følger du våre regler.
 • Bidra med å rigge opp vant etc. i forbindelse med kamper og treninger.
 • Møt opp på treninger og kamper, barna ønsker det.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampene.
 • Hjelp barnet ditt til å tåle både seire og tap.
 • Respekter lagledernes bruk av spillerne.
 • Støtt dommerne, ikke kritiser dommeravgjørelser.
 • Lær barna folkeskikk. Gå foran med et godt eksempel.
 • Motiver barna til å være positive på trening.
 • Vis god sportsånd og respekt for andre.
 • Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om.
 • Engasjer deg, men husk at det er barna som spiller – ikke du.
 • Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy.