Asker innebandyklubb

Styret

Mail til styret: [email protected]

Funksjon Navn E-post Mobil
Styreleder Tonje Asmyhr [email protected]
917 13 686
Nestleder   [email protected]
 
Kasserer
Medlems ansvarlig
  [email protected]
[email protected]
 
Styremedlem Henrik Hartmann [email protected] 977 13 609
Styremedlem Jens Kristian Haug [email protected] 909 21 121
Styremedlem Trygve Ulset   41107173
Varamedlem Ahsif Ahamed   402 85 403
Varamedlem Jan Emil Gudem   930 11 909