Asker innebandyklubb

Styret

Mail til styret: [email protected]

Funksjon Navn E-post Mobil
Styreleder Tonje Asmyhr [email protected]
917 13 686
Nestleder Henrik Hartmann [email protected]
977 13 609

Kasserer og Politiattester

Jens Kristian Haug

[email protected]
[email protected]

909 21 121
Medlemsansvarlig Trygve Ulset [email protected] 41107173
Styremedlem      
Varamedlem Ahsif Ahamed   402 85 403
Varamedlem Jan Emil Gudem   930 11 909